Завършване На Колеж

Като студент от първо поколение, винаги съм мечтал за деня, в който родителите ми ще ме гледат как завършвам

Аз съм първо поколение старши в колежа, посещавам пет класа и работя на две работни места на непълно работно време плюс стаж. Винаги съм мечтал за деня, в който ще завърша.