Тийнейджъри

Това е 18 и не очаквах емоциите

Мисли и чувства, които не очаквах, ме обхванаха, докато прекрачихме този праг заедно – не мога да повярвам, че съм родител на пълнолетно пълнолетно лице.