Юноши

Ето как можете да помогнете на тийнейджърите, когато остареят извън приемната грижа

В зависимост от щата, децата остаряват извън системата за приемна грижа между 18 и 21 години. Така че, във време, когато повечето млади възрастни все още разчитат на семейството за финансова и емоционална подкрепа, плюс място за катастрофа по време на междучасията в училище, децата застаряват извън грижите често са напълно сами.